Torgfestivalen – ein festival i festivalen

Nærmare program for Torgfestivalen kjem!

Vere med på marknad?

Me vil gjerne ha ein mangfaldig marknad med mange spennande produkt og mat? Kunne du tenkje deg å selje dine produkt på marknaden vår?

Ta kontakt med marknadsansvarleg:

Marita Kristina Valkeinen

41 61 13 93

maritavalkeinen@hotmail.com

——-