Du er her://Panelsamtale: Forbode musikk
Laster Arrangementer
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Spennande og aktuell samtale om ytringsfridom og forbode musikk!

Åsmund Olavsson Vinje reknast som ein viktig og original pioner i norsk litteratur og offentleg debatt på 1800-talet. Forfattarskapen til Vinje kan gje grunnlag for å diskutere ei rekke problemstillingar som er relevante for debattar i samtida –  mellom anna ytringsfridom. Gjennom sitt arbeid som journalist, korrespondent og redaktør var han ein markant samfunnskritikar. Det Vinje sjølv kalla tvisyn er eit kjent trekk ved hans sakprosa – eit omgrep som handlar om motstridande perspektiv i ein og same tekst.

Interessant panel
I panelsamtale vil deltakarane ta utgangspunkt i spørsmål som: Er Vinje sitt tvisynomgrep relevant i dagens debatt om ytringsfridom? Korleis ville Vinje uttrykt seg i dag? Og korleis kan ein relatere folkemusikken til spørsmål om ytringsfridom? Korleis kan ein forstå musikk som politisk ytring og kvifor blir musikk sensurert i dag? Professor ved OsloMet, Jan Sverre Knudsen, vil innleie om tema. Musikar Pål Moddi Knutsen, forleggar Nazneen Kahn-Østrem, slampoet og forfattar Martine Johansen og musikar Klemet Anders Buljo vil vere deltakarar i samtala som vert leia av bøhering og dagleg leiar for Vinje-senteret, Kristian W. Rantala.

Medverkande
Medverkande:
Pål Moddi Knutsen – musikar, forfattar
Nazneen Kahn Østrem – journalist, forleggar
Jan Sverre Knudsen – professor, Oslo Met
Martine Johansen – slampoet, forfattar
Klemet Anders Buljo – musikar
Kristian W. Rantala - dagleg leiar, Vinje-senteret

Obs! Endringar kan kome.

Flytting av arrangement på grunn av regn vert bestemt om morgonen same dag og vert varsla på Facebook, heimesider og med plakatar på festivalkontor og arenaer.