Du er her://Opningskonserten
Laster Arrangementer

Opningskonserten vil gi publikum nokre smakebitar frå festivalprogrammet. Dei musikalske innslaga vert som vanleg mange og varierte med både kjende og ukjende utøvarar frå fjern og nær, som alle vil spegle den musikalske festen som Telemarkfestivalen er.

Meir info kjem!

Medverkande
Meir info kjem!

Flytting av arrangement på grunn av regn vert bestemt om morgonen same dag og vert varsla på Facebook, heimesider og med plakatar på festivalkontor og arenaer.