Du er her://Opningskonserten
Laster Arrangementer

Konfekteska med dei mange gode bitane

Opningskonserten vil gi publikum nokre smakebiter frå festivalprogrammet. Dei musikalske innslaga vert som vanleg mange og varierte med både kjende og ukjende utøvarar frå fjern og nær, som alle vil spegle den musikalske festen som Telemarkfestivalen er.

Kulturministar Trine Skei Grande vil opne den 29. utgåva av Telemarkfestivalen.

Meir informasjon om konserten kjem snart! 

Medverkande
Meir informasjon om medverkande utøvarar kjem snart!

Flytting av arrangement på grunn av regn vert bestemt om morgonen same dag og vert varsla på Facebook, heimesider og med plakatar på festivalkontor og arenaer.