Daniel Kvammen til Telemarkfestivalen!

Daniel Kvammen er klar for årets utgåve av Telemarkfestivalen. Fredag 19. august står han på scenen på Kroa i Bø i lag med Monica Heldal og Atlanter.

Fy fela for ein festival me får i august!

I 27 år har Telemarkfestivalen vore ein arena for mangfaldig og livskraftig folkemusikk frå heile verda. Me er stolte av å kunne by på ein festival litt utanom det vanlege – ein festival som gir deg unike konsertopplevingar i idylliske omgjevnader.

Kurs på Telemarkfestivalen!

I år kan me tilby tre spanande kurs under Telemarkfestivalen: eit kvedarkurs med kvedaren Ingvill Marit Buen Garnås, eit munnharpekurs med Anders Erik Røine og eit kurs i teledans.

Innhaldsrik opningsfest og spanande dobbelkonsert!

Torsdag 18. august opnast festivalen tradisjonen tro med ein eigen opningskonsert i Storsalen i Gullbring, der publikum også i år får servert både lokale, nasjonale og internasjonale smakebitar frå festivalprogrammet.

Tingingsverk med solid fundament i Telemark!

I år har den unge komponisten Martin Ødegaard frå Sauherad fått det ærefulle oppdraget om å komponere tingingsverk til Telemarkfestivalen. Verket vil ha sitt utspring i tekstar av Tarjei Vesaas

Festival og opningsveke hand i hand

Telemarkfestivalen vil i år finne stad mellom 18. – 21. august – midt i opningsveka for studentane. Det vil seie at om lag 1500 studentar er tilbake i felebygda når festivalen går av stabelen.

Folkefest på Sandvin!

Laurdag 20. august inviterer Telemarkfestivalen til ein folkefest utan like i Sandvinparken. Med ein nøye samansett blanding av lokale, nasjonale og internasjonale storleikar vil festivalen gi publikum alle grunnar til å leggje turen til den gamle festplassen denne seinsommar-laurdagen.

Spanande vårkonsertar

Mens du ventar på årets utgåve av Telemarkfestivalen, så kan du få med deg tre flotte og spanande konsertar i løpet av våren. I samarbeid med våre vener i Bø Jazzklubb presenterer Telemarkfestivalen konsertar med den internasjonalt anerkjende syriske fløytisten Naissam Jalal som er gjestesolist hos Friensensemblet, dei suverene individualistane Geir Sundstøl & Erland Dahlen og kvedardronningane Kirsten Bråten Berg & Lena Willemark.

Takk!

Den 26. utgåva av Telemarkfestivalen er vel i hamn, og det er liten tvil om at dette har vore ein stor suksess – både med tanke på talet fantastiske musikalske opplevingar og talet på besøkande som har vore over all forventing! Me anslår at det har vore kring 5000 besøkande på festivalens arrangement!

Søndagen i bilder

Festivalens siste dag i bilder. Alle tatt av Knut Utler og Øystein Akselberg.

Sundag – siste festivaldag

Sundag kunne man få med seg tradisjonrike Borgjakonserten med Knut Buen og Hallvard T. Bjørgum, Tiljetakt – ei danseframsyning og på Evju bygdetun kunne man høyre Folkevisekoret syng!