Glimt frå sundagskonsertane

Glimt frå konsertane på festivalsundagen. Margit Myhr held konserten Stilt trør kvinner i sørgedans i Bø gamle kyrkje. Seinare var det tid for festivalens siste konsert, nemleg Borgjakonserten. Den var ved Ottar Kåsa og Gro Marie Svidal. Kjell Bitustøyl var programleiar. Alle foto: Knut Utler.

Kommenter innlegget